Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Opći uvjeti poslovanja

Nositelj svih prava na internet stranici www.stilplus.hr je trgovačko društvo Stil plus d.o.o.
Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Stil plus webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Stil plus d.o.o. smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem webshopa i prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je Stil plus d.o.o. za trgovinu i usluge Zlatka Šulentića 12, 10000 Zagreb, OIB:15217583251, a Kupac robe ili Korisnik je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Korištenjem usluge Webtgovine Stil plus smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Stil plus pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Stil plus pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Korištenje usluga Stil plus webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Stil plus Webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Stil plus d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Stil plus d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Uvjeti prodaje

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Stil plus d.o.o. a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Stil plus webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od Stil plus d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Stil plus Webshopa
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Stil plus Webshopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem e-maila info@stilplus.hr

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika,ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na Stil plus webshop odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

e) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

f) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti dugoj što je primila na temelju ugovora

g) Stil plus d.o.o. je dužan potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Stil plus d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Stil plus d.o.o. Zlatka Šulentića 12, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@stilplus.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na: LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora
korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Stil plus d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Stil plus d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Stil plus d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Stil plus d.o.o. Zlatka Šulentića 12, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je za Stil plus d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@stilplus.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@stilplus kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nam se obratite na e- mail: info@stilplus.hr i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave – ukoliko kupac uplatu vrši na račun te mu se roba isporučuje nakon uplate na području Republike Hrvatske iznosi 3,85 € (29,01 kn) bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • trošak dostave za plaćanje pouzećem – plaćanje prilikom preuzimanja paketa na području Republike Hrvatske iznosi 3,85 € (29,01 kn) bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • rok isporuke proizvoda, na području cijele Hrvatske je 7 radnih dana
 • rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 10 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti pošiljatelju Stil plus d.o.o. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

 • na e-mail adresu: info@stilplus.hr
 • na adresu: Stil plus d.o.o. Zlatka Šulentića 12, 10000 Zagreb.

Prodavatelj će odgovoriti na prigovor kupca odmah, najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda ako je dostupan. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Stil plus d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Stil plus d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun) u roku od 12 mjeseci od predaje kupljenog proizvoda.  Proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Trošak vještačenja snosi prodavatelj a u slučaju da prodavatelj  nije odgovoran za reklamaciju kupac će proavatelju  naknadno podmiriti trošak vještaćenja. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Stil plus d.o.o. a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac. Ako  proizvod nije moguće zamijeniti za isti prodavatelj će kupcu isplatiti povrat novca.

V) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Stil plus d.o.o. prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Stil plus d.o.o.prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

Stil plus d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Stil plus d.o.o. te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
Stil plus d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice stilplus.hr . Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja tvrtke Stil plus d.o.o.
Stil plus d.o.o. kao prodavatelj na Internetskoj stranici stilplus.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade tvrtka Stil plus d.o.o. Zagreb, Zlatka Šulentića 12 (u daljnjem tekstu Stil plus d.o.o. ) obrađuje osobne podatke.

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@stilplus.hr.
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici stilplus.hr od strane Kupca, Kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Prilikom registracije osobe za Kupca stilplus.hr Internet stranice, Stil plus d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka (opcionalno).
Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti korisničkom računu koji se nalazi unutar profila Kupca. Pristup Korisničkom računu ni na koji način nije obvezujući. Kupac potvrđuje da se slaže da pohranom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca. Uz pomoć tih podataka u mogućnosti smo Vam isporučiti željene artikle, kao i obavijestiti Vas o trenutnom statusu Vaše narudžbe.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stilplus.hr stranicama koje su vam prikazane. Stil plus d.o.o. preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice stilplus.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Stil plus prikuplja osobne podatke Kupca Internet stranice stilplus.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici stilplus.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem.
Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Stilplus.hr Internetsku stranicu.

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici stilplus.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenicima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Stil plus d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđujemo trećim licima. stilplus.hr će podijeliti Vaše osobne podatke isključivo s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte Sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu nemože biti uručen.

Kupac u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s stilplus.hr . Kupac može zatražiti i dobiti od Stil plus d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@stilplus.hr.

Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail info@stilplus.hr  i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@stilplus.hr.

Zaštitu podataka Stil plus d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Stil plus d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice stilplus.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Stil plus d.o.o.
Lucija Medić, član uprave
Službenik za zaštitu podataka
Adresa i mjesto rada : Zagreb, Zlatka Šulentića 12
Službeni e-pretinac : info@stilplus.hr